Sempozyum Konuları

 1. YAPI DENETİM TARİHÇESİ VE DENEYİMLERİ
  Farklı ülkelerdeki yapı denetim uygulamalarının karşılaştırılması. Yapı denetim Kanunu'na tabii yapılar ile kanun kapsamı dışında kalan yapılar arasında sağlamlık, sağlık koşullarına uygunluk, çevre şartlarına uyumluluk(enerji verimliliği açısından) karşılaştırma yapılması.
 2. YAPI DENETİM VE İŞ YÖNETİMİ
  Yapı denetimin etkin ve kaliteli yapılabilmesi için proje yönetimi açısından irdelenmesi,
 3. YAPI STOĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPI DENETİMİN KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YERİ
  2001 yılından itibaren Yapı Denetim Kanunu kapsamındaki yapıların belirlenmesi, bunun dışında kalan yapıların risk derecelerine göre gruplandırılması, Deprem riski taşıyan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi aşamasında; sağlam ve sağlıklı yapı üretimi için yapı denetimin gerekliliğinin irdelenmesi,
 4. PLANLAMA VE İMAR UYGULAMALARI
  Modern şehirlerin oluşabilmesi için uygun planlama ve imar uygulamalarının irdelenmesi,
 5. ETÜD VE PROJE UYGULAMALARI
  Mevzuata uygun etüd ve projelerin yapılabilmesi için uygulamalardaki eksikliklerin, sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi,
 6. YAPI MALZEMELERİ VE YAPI ÜRETİM UYGULAMALARI
  Yapı malzemelerinde üretim, kalite, denetim, standardizasyon, yapılarda kullanım alanları ve geri dönüşüm uygulamalarının irdelenmesi,
 7. DENETİMİN EKONOMİYE ETKİSİ
  a)Mevcut imkanların ve malzemelerin uygun amaçlarda ve teknikte kullanılarak ekonomik ömürleri boyunca fayda sağlanması, enerji verimliliğinin sağlanması için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, b) Denetim ile deprem başta olmak üzere doğal afetlerin getirdiği ekonomik kayıpların araştırılması,
 8. KAMUSAL DENETİM VE MESLEK ETİĞİ
  a)Her vatandaşın sağlam yapı ve sağlıklı bir çevrede yaşaması anayasal hakkıdır. Bu hakkın temin edilebilmesinin araçlarından biri mesleki denetimdir. Bu açıdan yapı denetiminin kamusal, yarı-kamusal ve özel kuruluşlar eli ile yapılmasının irdelenmesi,
  b)Mühendis ve mimarların denetim görevleri aşamasındaki davranışlarının meslek etiği ve ahlaki kriterler dikkate alınarak karşılaştırılması,
 9. AFETLERİN SOSYO-EKONOMİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
  Deprem sonrası halkın maddi ve manevi etkilenmelerinin araştırılması,

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özet Gönderimi İçin Son Gün
  05 Nisan 2013
 • Bildiri Özetleri Değerlendirme Sonuç İlanı
  20 Nisan 2013
 • Bildiri Tam Metni İçin Son Gün
  01 Haziran 2013
 • Bildiri Değerlendirme Sonuçlarının İlanı
  01 Temmuz 2013
 • Düzeltilmiş Bildiri Teslim Tarihi
  15 Ağustos 2013